พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ข้อมูลตลาดส่งออก ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย รูปแบบ: JSON

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).