ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2534
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
สร้างในระบบเมื่อ 16 มิถุนายน 2564